Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K and Autor is Kuprin, Aleksándr Ivánovic  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
[30626] Kuprin, Aleksándr Ivánovic. Iama (el femer). 1ª ed. Vol. 83; 83a. A tot vent 83; 83a. Badalona: Edicions Proa, 1935.
[30627] Kuprin, Aleksándr Ivánovic. Sulamita. 1ª ed. Vol. 31. Biblioteca Univers 31. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.