Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K and Autor is Kalidasa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
[30605] Kalidasa. Sakuntala. 1ª ed. Vol. 23. Col·lecció popular Barcino 23. Barcelona: Barcino, 1927.
Drama
[32300] Kalidasa. Xakúntala. Vol. 435. Biblioteca Selecta 435. Barcelona: Selecta, 1970.
Notes del traductor.