Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J and Autor is Joan de la Creu  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[47699] Joan de la Creu. Càntic espiritual. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"