Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J and Autor is Jenkins, A. C.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[40026] Jenkins, A. C.. "A Moscú vaig conèixer una noia (extret del llibre “Dear Olga”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 10 (febrer 1948) (1948): 36-39.
No s’indica el nom del traductor.