Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J and Autor is Joyce, James  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[32295] Joyce, James. Retrat de l’artista adolescent. Vol. 36. Isard 36. Barcelona: Vergara, 1967.
Autor irlandès.
[47932] Joyce, James. Ulisses. Barcelona: Proa, 1996.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[48201] Joyce, James. Retrat de l'artista adolescent. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Proa Butxaca"
[48664] Joyce, James. Retrat de l'artista adolescent. Barcelona: Edhasa, 1988.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[48668] Joyce, James. Dublinesos. Barcelona: Edhasa, 1988.
Col·lecció "Clàssics Moderns"