Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J and Autor is Janosch  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[32291] Janosch, and Horst Eckert. Reineke el guillot. Barcelona: Lumen, 1965.
Il·lustrat i adaptat per Janosch, pseudònim de Horst Eckert. Literatura infantil i juvenil.