Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J and Autor is Jacobs, William Wymark  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[30586] Jacobs, William Wymark. La mà de mico. Vol. 13. La Novel·la Teatral Catalana, any 2 13. Barcelona: Rossend Ràfols, 1919.
Rondalla dramàtica en un acte i tres quadros