Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is I and Autor is Iglésias, Ignasi  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[26489] Iglésias, Ignasi. Las urracas. Madrid: R. Velasco, 1905.
21 cm il. A la coberta hi diu: “comedia en tres actos, en prosa”
[26490] Iglésias, Ignasi. Los viejos. Madrid: R. Velasco, 1905.
20 cm il. A la coberta hi diu: “drama en tres actos y en prosa”