Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is I and Autor is Iglesias, María Isabel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[46261] Iglesias, María Isabel. "Shakespeare en catalán." Filología Moderna, no. 15-16 (1964): 227-234.
Inclou una bibliografia de totes les traduccions publicades entre 1898 i 1958.
[47032] Iglesias, María Isabel. "Shakespeare en catalán." Filología Moderna, no. 15-16 (1964): 227-234.