Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is I and Autor is Invernizio, Carolina  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[30577] Invernizio, Carolina. Primer amor. 1ª ed. Biblioteca de La Dona Catalana. Barcelona: Edicions Bosch, 1935.
[30578] Invernizio, Carolina. Sirena. 1ª ed. Biblioteca de La Dona Catalana. Barcelona: Edicions Bosch, 1935.