Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is I and Autor is Ibn Zabara, Joseph ben Meir  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[30561] Ibn Zabara, Joseph ben Meir. Llibre d’ensenyaments delectables. Vol. 2. Biblioteca hebraico-catalana 2. Barcelona: Alpha, 1931.
Traducció amb introducció i notes d’Ignasi Gonzàlez i Llubera