Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gasch, Sebastià  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[39939] Gasch, Sebastià. "García Lorca a Catalunya." Serra d’Or núm. 9 (setembre) (1967): 30-32.