Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Freedman, Paul H.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[48475] Freedman, Paul H.. Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval. Vic: EUMO, 1993.
Col·lecció Referències