Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Francesc de Sales  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[47866] Francesc de Sales. Tractat de l'amor de Déu. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"