Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Fullà, Ferran  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[39924] Fullà, Ferran. "Quatre poemes sel llibre Les revoltes lògiques." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 16 (1975): 4-5.