Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Edo, Miquel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[46148] Edo, Miquel. "«Viva il vino ch’è sincero»: hedonisme i fisicitat en la traducció de llibrets d’òpera italians." Quaderns d’Italià, no. 17 (2012): 51-66.
[46149] Edo, Miquel. "Els néts catalans de Carducci: traducció, recepció i ideologia." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura, no. 70 (2002): 99-108.