Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Einstein, Albert  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[39713] Einstein, Albert. "Carta a Roosevelt." El Pont, no. núm. 34 (agost) (1969): 31-32.
No s’indica el nom del traductor.
[48403] Einstein, Albert. La teoria de la relativitat i altres textos. Vic: EUMO, 2000.
Col·lecció Clàssics de la Ciència