Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Duponchel, Edmond  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[47892] Duponchel, Edmond, and Frederic Hankey. L'escola de les amants. Barcelona: La Marrana, 1994.
Col·lecció La Marrana