Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Todi, Jacopone da  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[31135] da Todi, Jacopone. Lloances, prèdics, sàtires i lletres. 1ª ed. Vol. 28. Col·lecció Sant Jordi 28. Barcelona: Barcino, 1930.
Traducció i pròleg dels pares Xavier d’Olot i Nolasc d’El Molar