Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Régnier, Henri de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30943] de Régnier, Henri. Els amants singulars. Vol. 19; 166. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 19; 166. Barcelona: Edicions de La Rosa dels Vents, 1937.