Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Doyle, James  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30297] Doyle, James. El misteri de la Quarta Avinguda. 1ª ed. Vol. 372. La Escena catalana [segona època] any 16 372. Barcelona: Llibreria Bonavia, 1933.
Obra en tres actes, dividits en quatre quadres