Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Cabanyes, Manuel de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30151] de Cabanyes, Manuel. Poesies completes de Manuel de Cabanyes: Preludis de la meva lira; Càntic nupcial; Poesies pòstumes. Vol. 114. Col·lecció popular Barcino 114. Barcelona: Editorial Barcino, 1935.
Versió, pròleg i anotació d’Alfons Maseras