Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Broch, Hermann  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[48338] Broch, Hermann. La mort de Virgili. Barcelona: Edicions 62, 1989.
Col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle XX" 2 volums