Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Bill S Ballinger  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[48275] Ballinger, Bill S.. Retrat en fum. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Col·lecció "Seleccions de la Cua de Palla"