Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Breton, André  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[39571] Breton, André. "Què és surrealisme?" Poesia, no. núm. 19 (1945): 2.
No s’indica el nom del traductor.