Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Brooke, Rupert  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[30142] Brooke, Rupert. Poemes. Vol. 91. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1931.
Pròleg de Carles Riba