Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 01 prosa and Autor is DD. AA.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[47710] AA., DD.. Escrits de bisbes catalans del primer mil·lenni. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"