Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Autor is Anglada, Maria Àngels  [Clear All Filters]
2007
[26131] Anglada, Maria Àngels. El violín de Auschwitz. Barcelona: Destino, 2007.
1998
[26132] Anglada, Maria Àngels. Navidad. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1998.
1997
[26133] Anglada, Maria Àngels. El violín de Auschwitz. Madrid: Alfaguara, 1997.