Bases de dades bibliogràfiques

Export 7103 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[48507] Condorcet. La instrucció pública. Vic: EUMO, 1996.
Col·lecció Textos Pedagògics
[48590] Petroni. El Satiricó i trenta fragments. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
Col·lecció Biblioteca Mínima
[47763] Hesíode. Teogonia; Els treballs i els dies. Barcelona: La Magrana, 1999.
Col·lecció L'Esparver Clàssic

Pàgines

Modify or remove your filters and try again.