Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Anacreont  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[29935] Anacreont. Odes. Barcelona: Impremta “La Renaixensa”, 1878.
Traduït directament del grec al català per Frederich Renyé i Viladot