Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Cebrià de Cartago  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[30174] Cebrià de Cartago. Epistolari. Vol. 44; 55. Col·lecció Catalana de Clàssics Grecs i Llatins 44; 55. Barcelona: Fundació Bernat Metge.
Text revisat per Josep Vergés. Paginació doble. Text bilingüe llatí-català. Volum I (1929): 162 p. Volum II (1931): 190 p.
U
[47822] Cebrià de Cartago. La unitat de l'Església catòlica. Barcelona: Proa, 1995.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"