Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Pere Gabriel  [Clear All Filters]
1998
[46197] Gallén, Enric. "Teatre i societat a la Catalunya d’entreguerres." In Història de la cultura catalana, edited by Pere Gabriel, 149-164. Vol. IX. Barcelona: Edicions 62, 1998.