Bases de dades bibliogràfiques

Export 8 results:
Filters: Autor is DD. AA.  [Clear All Filters]
1927
[46134] AA., DD.. "En la mort de Magí Morera i Galícia." Revista de Catalunya IV, no. 36 (1927): 614-622.
1962
[46133] AA., DD.. "Reflexions sobre Lluís Nicolau d’Olwer." Pont blau, no. 111 (1962): 73-79.
1992
[47710] AA., DD.. Escrits de bisbes catalans del primer mil·lenni. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
1993
[47740] AA., DD.. Apologetes del segle II. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
1994
[47818] AA., DD.. Concilis Provincials Tarraconenses. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47817] AA., DD.. Filocàlia. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
1999
[47761] AA., DD.. Poemes lírics de la Grècia antiga. Barcelona: La Magrana, 1999.
Col·lecció L'Esparver Clàssic
2007
[46193] Gallén, Enric. "Traducció, literatura i compromís en Fabra." In La figura i l’obra de Pompeu Fabra, edited by DD. AA., 67-83. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007.