Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Autor is Espinàs, Josep Maria  [Clear All Filters]
2006
[26353] Espinàs, Josep Maria. A pie por Andalucía. Barcelona: EDHASA, 2006.
1963
[26354] Espinàs, Josep Maria. El último rellano. Barcelona: Destino, 1963.
1 h.; 19 cm
1961
[26355] Espinàs, Josep Maria. Combate en la noche. Barcelona: Destino, 1961.
2 h.; 19 cm
1958
[26356] Espinàs, Josep Maria. Todos somos iguales. Barcelona: Destino, 1958.
19 cm