Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Agustí i Albanell, Antoni  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[29910] Albanell, Antoni Agustí i. Diàlechs. De les armes y llinatges de la noblesa d’Espanya. 1ª ed. Barcelona: Llibreria Antiga i Moderna de S. Babra, 1917.
Primera traducció al català amb un breu comentari sobre la falanja hel·lènica i l’amistat hispanobelga