Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Autor is Dumas, Alexandre (pare)  [Clear All Filters]
1985
[47566] Dumas, Alexandre(pare). Els tres mosqueters. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció L'Esparver
1926
[30312] Dumas, Alexandre(pare). Els tres mosqueters. Barcelona: Central Catalana de Publicacions, 1926.
[30311] Dumas, Alexandre(pare). Vint anys després: segona part d’Els tres mosqueters. Les Grans Novel·les Populars Il·lustrades. Barcelona: Central Catalana de Publicacions, 1926.
Data extreta de Palau i Dulcet
1918
[30313] Dumas, Alexandre(pare). Don Joan. 1ª ed. Vol. 78. La Novel·la Nova, any 2 78. Barcelona: Impremta Rossend Ràfols, 1918.
Llegenda en quatre actes i cinc quadres