Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Teodor de Mopsuèstia  [Clear All Filters]
2000
[47882] Teodor de Mopsuèstia. Homilies catequètiques. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"