Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Teodor de Mopsuèstia  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
[47882] Teodor de Mopsuèstia. Homilies catequètiques. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"