Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Civera Sormani, Joaquim  [Clear All Filters]
1960
[39638] Sormani, Joaquim Civera. "Consideracions sobre la personalitat literària d’Unamuno." Criterion, no. 5 (1960): 56-63.
L’article es centra en la producció dramàtica d’Unamuno