Bases de dades bibliogràfiques

Export 7268 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[48366] Cain, James M.. Serenata. Barcelona: Edicions 62, 1993.
Col·lecció "Seleccions de la Cua de Palla"
[39884] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 237 (1972): 9.
[39916] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 189 (1970): 3.
[39869] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 253 (1973): 8.
[39843] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 313 (1975): 18.
[39901] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 215/216 (1971): 33.
[39854] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 285/286 (1974): 16.
[39918] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 160 (1969): 8-9.
[39871] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 261 (1973): 8.
[39845] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 315 (1975): 21.
[39903] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 167 (1970): 17.
[39920] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 165 (1969): 5.
[39830] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 297 (1975): 17.
[39888] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 193 (1971): 12.
Copyright by Edittions J. Dupuis, Fils & Cle / Marcinelle / Chalreoi (Belgique).
[39856] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 288 (1974): 8.
[39873] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 269 (1973): 8.
[39847] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 271 (1974): 17.
[39905] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 169 (1970): 17.
[39922] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 137/138 (1968): 38.
[39832] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 299 (1975): 8.
[39890] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 197 (1971): 17.
[39858] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 290 (1974): 16.
[39875] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 222 (1972): 17.
[39849] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 275 (1974): 8.
[39907] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 171 (1970): 17.
[39834] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 302/303 (1975): 36.
[39892] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 200 (1971): 16.
[39860] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 292 (1974): 20.
[39877] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 224/225 (1972): 6.
[39851] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 278 (1974): 8.
[39909] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 178 (1970): 8.
[39836] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 306 (1975): 17.
[39894] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 202 (1971): 17.
[39862] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 294/295 (1974): 5.
[39879] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort 228 (1972): 18.
[39853] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 284 (1974): 16.
[39911] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 183 (1970): 16.
[39864] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 244 (1973): 16.
[39838] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 308 (1975): 17.
[39896] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 203 (1971): 17.
[39881] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 231 (1972): 17.
[39913] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 185 (1970): 8.
[39866] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 246 (1973): 21.
[39840] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 310 (1975): 8.
[39898] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 209 (1971): 8.
[39883] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 236 (1972): 17.
[39915] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 188 (1970): 19.
[39868] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 252 (1973): 18.
[39842] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 312 (1975): 17.
[39900] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 213 (1971): 8.
[39885] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 243 (1972): 18.
[39917] Franquin, André. "Sergi grapes." Cavall Fort, no. 143 (1969): 1.
[39870] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 260 (1973): 8.
[39844] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 314 (1975): 17.
[39902] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 166 (1970): 20.
[39919] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 162 (1969): 21.
[39829] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 296 (1975): 8.
[39887] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 192 (1971): 9.
Copyright by Edittions J. Dupuis, Fils & Cle / Marcinelle / Chalreoi (Belgique).
[39855] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 287 (1974): 17.
[39872] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 267/268 (1973): 13.
[39846] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 316 (1975): 5.
[39904] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 168 (1970): 8.
[39921] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 129 (1968): 22.
[39831] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 298 (1975): 17.
[39889] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 194 (1971): 8.
Copyright by Edittions J. Dupuis, Fils & Cle / Marcinelle / Chalreoi (Belgique).
[39857] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 289 (1974): 17.
[39848] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 272 (1974): 8.
[39906] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 170 (1970): 17.
[39833] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 301 (1975): 8.
[39891] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 198 (1971): 8.
[39859] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 291 (1974): 16.
[39876] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 223 (1972): 8.
[39850] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 276/277 (1974): 41.
[39908] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 174 (1970): 10.
[39835] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 304 (1975): 8.
[39893] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 201 (1971): 8.
[39861] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 293 (1974): 20.
[39878] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 226 (1972): 17.
[39852] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 283 (1974): 8.
[39910] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 179 (1970): 19.
[39837] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 307 (1975): 19.
[39895] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 204 (1971): 17.
[39880] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 229 (1972): 21.
[39912] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 184 (1970): 9.
[39865] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 245 (1973): 8.
[39839] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 309 (1975): 17.
[39897] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 205 (1971): 17.
[39882] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 233/234 (1972): 8.
[39914] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 186 (1970): 8.
[39867] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 251 (1973): 17.
[39841] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 311 (1975): 8.
[39899] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 211 (1971): 8.
[47742] Vieira, António. Sermons. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47819] Lleó el Gran. Sermons. Barcelona: Proa, 1995.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47701] Wesley, John, and George Whitefield. Sermons. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47738] Bénigne, Jacques. Sermons i discursos. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[31126] Tharaud, Jean, and Jérôme Tharaud. Serventa per amor. 1ª ed. Vol. 48. A tot vent 48. Badalona: Edicions Proa, 1932.
[44603] Maugham, William Somerset. De la servitud humana. Barcelona: Proa, 1986.
Col·lecció "A Tot Vent"
[46365] Medina, Jaume. "Set articles de J.M. Llovera sobre la imitació dels ritmes clàsics." Faventia 26, no. 1 (2004): 95-111.
[46016] Vivanco, Carles Bastons. "Set cartes de Josep Aladern a Miguel de Unamuno." In Josep Aladern. 1868-1918, vida i obra. Reus: Centre d’Estudis Alcoverencs, 1994.

Pàgines