Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Agustí d'Hipona  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[47653] Agustí d'Hipona. Confessions. Barcelona: Proa, 1989.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"