Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Shakespeare, Guillem  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[47264] Par, Alfons. "Prefaci." In Lo rei Lear. Tragedia de Guillem Shakespeare feelment arromançada en estil de catalana prosa per Anfòs Par. Ab notes esplicatives dels mellors comentaristes anglesos y estudis critics del traductor, edited by Guillem Shakespeare, IX-XV. Barcelona: Associació Wagneriana, 1912.