Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 01 prosa and Autor is Bertolt Brecht  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[48332] Brecht, Bertolt. Els afers del senyor Juli Cèsar. Barcelona: Edicions 62, 1995.
Col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle XX"
N
[48329] Brecht, Bertolt. La novel·la de tres rals. Barcelona: Edicions 62, 1985.
Col·lecció "Llibres a Mà"