Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Cotoner Cerdó, Luisa  [Clear All Filters]
2012
[46129] Cerdó, Luisa Cotoner. "Les traduccions al català de Marguerite Yourcenar: edicions i recepció crítica." Revista de Filología Románica 29, no. 2 (2012): 275-289.
2002
[46130] Cerdó, Luisa Cotoner. "La Biblioteca “Arte y Letras”, primera aproximación." Quaderns: Revista de Traducció, no. 8 (2002): 17-27.