Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Averrois  [Clear All Filters]
1991
[48267] Averrois. Destrucció de la "destrucció". Barcelona: Edicions 62, 1991.
Col·lecció "Textos Filosòfics"
[48728] Averrois. Destrucció de la "Destrucció". Barcelona: Edicions 62, 1991.