Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Strong, Austin  [Clear All Filters]
1932
[31101] Strong, Austin. El setè cel. 1ª ed. Vol. 353. La Escena catalana [segona època], any 15 353. Barcelona: Llibreria Bonavia, 1932.
Comèdia dramàtica en tres actes