Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Nicolás, Juan de  [Clear All Filters]
1880
[30828] de Nicolás, Juan. Los petons. 1ª ed. Barcelona: La Renaixensa, 1880.
L’autor utilitza el pseudònim Joan Segon. Traductor no identificat