Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Dicenta, Joaquín fill  [Clear All Filters]
1921
[30274] Dicenta, Joaquín fill, and Antonio fill Paso. La rectoria. Vol. 59. La Novel·la Teatral Catalana, any 4 59. Barcelona: Publicacions Ràfols, 1921.
Vodevil en tres actes