Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Dehmel, Richard  [Clear All Filters]
1918
[30267] Dehmel, Richard. Poesies. Vol. 3. Col·lecció de Lírics Mundials 3. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1918.
Prefaci de Manuel de Montoliu