Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is De Sanctis, Francesco  [Clear All Filters]
1921
[30263] De Sanctis, Francesco. Crítica de la Divina comèdia. Vol. 28. Enciclopèdia Catalana 28. Barcelona: Editorial Catalana, 1921.